Kunskap väst startades 2004 och har sedan dess genomfört flera en- och tvådagarsutbildningar runtom i landet. Utbildningarna har hittills bl a vänt sig till

- Fritidshemspersonal samt deras rektorer

- Förskolepersonal  och förskolechefer

- Personalvetare och personalchefer vid offentliga HR- och personalavdelningar

- Enhets- och verksamhetschefer inom offentlig och enskild äldreomsorg

- Sjuksköterskor som arbetar med sjukvårdsrådgivning per telefon

- Vårdnära personal, läkare och chefer inom äldreomsorgen och sjukvården som arbetar med demenssjuka

- Chefer på olika nivåer inom såväl näringsliv som offentlig sektor.