Att leda fritidshemmet - Hur lyckas jag som skolledare?
Göteborg 4 december 2020

Att leda fritidshemmet 4 december 2020.pdf

Familjecentralen 2020
I Göteborg eller Webbkonferens - 10 november 2020 

Familjecentralen 2020 Göteborg.pdf