Specialpedagog 2023 - 6 oktober 2023

Elevhälsoteamet 2022, Göteborg 25 november 2022

Att leda fritidshemmet - Hur lyckas jag som skolledare? 27 april 2022, Webbkonferens

Att leda fritidshemmet - Hur lyckas jag som skolledare? 7 december 2021, Webbkonferens

Familjecentralen 2021 - 24 augusti 2021

Familjecentralen 2020 - 12 februari 2021

Att leda fritidshemmet - Hur lyckas jag som skolledare? Webbseminarium 4 december 2020

Professionellt teamarbete i grundsärskolan, Göteborg 7 januari 2020  

Undervisning i fritidshemmet, Malmö 25 februari 2019 

Professionellt teamarbete i grundsärskolan, Göteborg 7 januari 2019

Undervisning i fritidshemmet - Hur förverkligar vi läroplanens mål?, Göteborg 21 maj 2018

Strategier, organisation och ledarskap för att förebygga sjukfrånvaro
Stockholm 9 november 2017

Sjukvårdsrådgivning per telefon
Jönköping 25 oktober 2017

Framtidens fritidshem - Eget avsnitt i Läroplanen, nytänkande och mångfald!
Jönköping 28 september 2016
 
Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt i förskolan
Örebro 11 mars 2016

Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt i förskolan
Stockholm 10 mars 2016

Den hållbara hemtjänsten
- förebyggande arbete mot sjukskrivningar!
Göteborg 10 februari 2016

Allmänna råd för fritidshem - i praktiken!
Göteborg 14 september 2015

Allmänna råd för fritidshem - i praktiken!
Gävle 8 maj 2015

Allmänna råd för fritidshem - i praktiken!
Stockholm 19 maj 2015

Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt i förskolan
Malmö 20 november 2014

Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt i förskolan
Göteborg 21 november 2014

Barns kamratrela​tioner på fritidshemmet - Så tillämpar vi
forskning i praktiken!
Örebro 29 september 2014

OBS! UTBILDNINGSDAGEN I GÖTEBORG FULLTECKNAD!
Pedagogisk dokumentation på mindre och medelstora förskolor
Örebro 17 mars 2014

Pedagogisk dokumentation på mindre och medelstora förskolor
Göteborg 18 mars 2014

Det informella lärandet och fritidspedagogens juridiska ansvar
Örebro 2 mars 2010 

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten 
Sundsvall 30 mars 2010 

Sjukvårds- och psykiatrirådgivning per telefon 
Örebro 13 september 2010 0

Högre kvalitet i fritidshem - i praktiken!  
Malmö 14 oktober 2010 0

Högre kvalitet i fritidshem - i praktiken!  
Göteborg 21 oktober 2010 0

Skollagen 2011 och nya mål i förskolans läroplan  
Göteborg 22 februari 2011 0

Skollagen 2011 och nya mål i förskolans läroplan   
Stockholm 25 mars 2011 0

Det lärande fritidshemmet    
Göteborg 28 oktober 2011


Det lärande fritidshemmet t    
Örebro 22 november 2011

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan t    
Göteborg 26 april 2012

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan t    
Malmö 27 april 2012

Pedagogisk utveckling i fritidshemmet
Umeå 29 november 2012

Pedagogisk utveckling i fritidshemmet
Malmö 31 januari 2013

Pedagogisk dokumentation, lärandemiljö och anknytning i förskolan
Malmö 24 april 2013

OBS! UTBILDNINGSDAGEN I GÖTEBORG FULLTECKNAD!
Pedagogisk utveckling i fritidshemmet
Göteborg 10 oktober 2013

Pedagogisk utveckling i fritidshemmet
Stockholm 11 oktober 2013