Att leda fritidshemmet - Hur lyckas jag som skolledare? 
Göteborg 8 september 2020

Att leda fritidshemmet 8 september 2020.pdf

Familjecentralen 2020
Göteborg 10 november 2020

Familjecentralen 2020 Göteborg.pdf